Wednesday, February 09, 2005

Các nguồn năng lượng và môi trường


Có một điều thú vị là phần lớn năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống trên trái đất này có nguồn gốc từ năng lượng mặt trời (NLMT) !!! Vâng, vòng tuần hoàn nước bắt đầu khi NLMT làm bốc hơi nước từ sông suối và biển cả. Bằng cách đó, năng lượng bức xạ được chuyển thành thế năng. Thế năng của nước lại được chuyển đổi thành động năng khi mưa rơi. Con người khai thác năng lượng từ dòng nước chảy và thác nước để làm thủy điện. Cây cỏ qua quá trình quang hợp, sủ dụng NLMT tạo ra sinh khối cho mình và nguồn thực phẩm cho các sinh vật khác. NLMT được chuyển thành năng lượng hóa học (năng lượng gián tiếp). chứa trong các nhiên liệu hóa thạch....

Mà, NLMT lại được sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch trong nhân...

"Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác".


MỤC LỤC

1. Nhiên liệu hóa thạch (Fossil fuel)

1.1Than đá (Coal)
-Than bùn (Peat)
-Than non (Lignite)
-Than than bitum (Bituminous coal)
-Than cứng hay than anthraxit (Anthracite)

1.2 Dầu và khí thiên nhiên (Oil and natural gas)
-Dầu thô
-Dầu hỏa (kerosene, paraffin oil)
-Xăng
-Khí dầu mỏ
-Khí thiên nhiên

1.3 Đá phiến dầu và cát chứa dầu
-Đá phiến dầu (Oil shale)
-Cát chứa dầu ( Tar sand)

2. Năng lượng hạt nhân (Nuclear Energy)

2.1 Năng lượng phân hạch hạt nhân (fission)
2.2 Năng lượng tổng hợp hạt nhân (fusion)


3. Năng lượng mặt trời (Solar energy)

-Nhiệt mặt trời
-Pin mặt trời
-Solar Hydrogen


4.Năng lượng sinh khối (Biomass Energy)

-Năng lượng sinh khối từ các phế phẩm nông lâm nghiệp như rơm rạ, lá cây rụng, bã mía, phân gia súc (sản xuất biogas
-Gỗ, than gỗ (charcoal)
-Ngoài ra người ta còn sản xuất methanol, ethanol từ sinh khối...

5. Các nguồn năng lượng khác

5.1 Thủy điện (hydro power, water power, hydroelectricity)
5.2 Địa nhiệt (Geothermal energy)
5.3 Năng lượng gió (Wind energy)
5.4 Năng lượng thủy triều (Tidal energy)
5.5 Năng lượng từ gradient nhiệt đại dương (Ocean Thermal Energy Conversion)
5.6 Năng lượng từ sóng đại dương
(Ocean Waves).

Thay lời kết và TLTK